Hỗ trợ Từ Xa Qua Teamview

Sử dụng phần mềm hỗ trợ máy tính từ xa Anydesk  ( tương tự như Teamview ) nhưng miễn phí và ổn định hơn.

Link tải về Anydesk cho Mac OS

Link tải về Anydesk cho Windows

Địa chỉ

ZALO
FACEBOOK